ČTVRTEK 20.9.2018

Dobrý den,

věnujte, prosím, pozornost následujícím informacích:

1. DOMÁCÍ ÚKOLY – podepisujte a kontrolujte je, prosím.

2. FOLIE – zakupte, prosím, dětem tvrdou průhlednou folii A4, ať můžeme pracovat a psát do učebnice ČJ

3. Anglický jazyk

Na zadním obalu pracovního sešitu jsem vám zakroužkovala webové stránky, na kterých najdete cvičení, poslechy, básničky, písničky a hry k probíranému učivu. Takže pokud někdo marodí, může si naposlouchat správnou výslovnost nových slovíček. Děti o tom vědí, zkoušeli jsme i ve škole, přimlouvám se za ně, ať je občas na počítač pustíte a necháte si je „pohrát“ wink

www.oup.com/elt/happyhouse (pak jen stačí vybrat číslo 2, protože už jsme druháci :-D)

4. ZAPOMÍNÁNÍ – chtěla bych připomenout, že je třeba denně kontrolovat a chystat všechny pomůcky do vyučování. Je dobré už nechat děti, aby si samy vše nachystaly, nicméně doporučuji, vše po nich zkontrolovat. Pokud si stále ještě nejste jistí, co všechno mají děti do školy nosit, klidně se na mě obraťte.

Zapomínání budeme zapisovat do Deníčku na str. 24. Za 10 zapomenutí dostane dítě napomenutí třídního učitele, za 20 zapomenutá důtku tř. učitele atd. (dále už se doufám nedostaneme)

Jen bych vás chtěla upozornit, že do zapomínání nepočítám, když dítě občas nemá pastelku, tužku nebo pero, nůžky, lepidlo. To vše jim půjčím, popř. píšou tužkou. Pokud tyto věci ale nenosí opakovaně, upozorním vás a pokud nedojde k nápravě, příště již zapíšu do Deníčku. Veškeré sešity, učebnice a další pomůcky (pravítko, folie, lenoch, fix na bílou tabulku) se již započítávají. Uvědomte si, že zdržujete nejen vaše dítě od práce, kterou pak nestíhá, je uspěchané, dělá zbytečné chyby, ale i zbytek třídy a mě, protože se nemůžu věnovat ostatním.

Dva týdny jsem ještě brala jako zahřívací, ale tento týden mám pocit, že někteří ještě nepoznali, že už chodí do školy a mají nějaké povinnosti roll

5. TŘÍDNÍ FOND

sešity, bar. papíry ……          132,- / dítě

prac. sešity …………..         167,- / dítě        

doplatek za prac. seš. do AJ       1,- / dítě

celkem ……………………. 300,-      (zůstatek v TF …. 0,- Kč)

ČJ – Pracovní sešit 1. díl a 2. díl po 41,- + pravopisné pětiminutovky 23,-

MA – Počítáme zpaměti 2) a 3) po 31,-

Škola hradí pouze učebnice, veškeré prac. sešity si hradí rodiče. (Vyjímka – prac. sešit do PRV. Ten uhradí škola)

6. TESTY

ÚT 25.9. - opakovací práce z ČJ – učivo 1. ročníku: slova – rozdělení na slabiky, věty – počet slov ve větě, počet vět v textu, čtení s porozuměním, diktát, přepis.

Stále opakujeme, trénujeme a někteří se stále tváří, že neví, která bije. Podívejte se, prosím, s nimi na to.                           

ČT 27.9. - PRV – naše škola, naše obec, cesta do školy (hlavní body v sešitě, jinak se učíme z učebnice a prac. sešitu)

7. KROUŽKY

Zítra (v pátek 21.9.) dětem rozdám nabídku kroužků na letošní šk. rok. Vybírejte, vyplňte a pošlete zpět do konce příštího týdne.

Děkuji

Mužíková Lenka

STŘEDA 12.9.2018

Dobrý den,

obracím se dnes na vás s několika informacemi a prosbami:

1. Letos opět proběhne lyžařský kurz na Bílé - v termínu 14.1 - 18.1.2019.

- Jezdí se po vyučování kolem 12 hodiny

- Cena kurzu je 2.040,- Kč, možnost zapůjčení kompletního lyžařského vybavení za 400,- Kč na týden.

- Informační schůzka proběhne v měsíci prosinci v Mateřské škole, termín bude upřesněn.

- Hlaste se mi do 19.9.2018 mailem, SMSkou, na lístečku nebo osobně.

2. Podepisujte, prosím, všechny domácí úkoly.

3. ČTENÍ – pořád platí, že děti musí doma denně hlasitě číst alespoň 15 – 20 minut. U některých je vidět velký pokrok, ale bohužel u některých je vidět (a sami mi to přiznali), že o prázdninách moc nečetli. Budou mít problémy nejen ve čtení a psaní, ale i v matematice a jiných předmětech, když si sami nepřečtou (anebo jen velmi těžce a pomalu) zadání úkolů.

–Ve škole většinou čteme společnou četbu (ptejte se dětí, co čteme, o čem to je, co se ten den stalo apod.). Je vhodné, aby měli doma také jednu rozečtenou knížku a rozuměli tomu, co čtou.

-Letos už zavedeme Čtenářské listy, kde každé dítě představí dvě samostatně přečtené knížky. Za každé pololetí jednu (ne atlasy, encyklopedie, říkanky nebo komiksy). Podrobnější informace dostanete včas.

4. GEOMETRIE – bude většinou v pátek, sešit zůstává ve škole. Musí mít pravítko (stačí krátké 20 cm) a ostrouhanou tužku č. 3 !

Děkuji

Mužíková Lenka

 

Ke stažení

Informace pro rodiče

Informace na jednom místě.

Více...

Omluvenka online

Do konce školního roku zbývá:

Design: Joomla Templates, vytvořil David Šrubař, 2012